Termékek Menü
0
   

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelés

Az Álomfehérnemű webáruházban Tóthné Szűcs Szilvia (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a vásárlók és regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli az érintettek hozzájárulásával.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Kezelt Adatok :

Regisztráció vagy vásárlás

A regisztráció vagy vásárlás során a Felhasználónak vagy vásárlónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

Felhasználónév ( csak regisztráció esetén)

Vásárló e-mail címe

Számlázási cím ( szállítási név,  utcanév, házszám, település, irányítószám)

Szállítási cím  ( szállítási név,  utcanév, házszám, település, irányítószám)

Telefonszám

Adatkezelő :

Név: Tóthné Szűcs Szilvia

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-78532/2014, NAIH-78532/2016

Az adatkezelő címe: 3412 Bogács, Alkotmány út 97

Az adatkezelő elérhetősége: Telefon: +3670-325-6884

                                                           e-mail: info@alomfehernemu.hu

Tárhelyszolgáltató adatai:  Shoprenter.hu Kft   4028 Debrecen, Kassai út 129 III/304                                                       

  e-mail: info@shoprenter.hu

Kiárusítás utolsó darabok kategória termék Kiszámlázása

Adatkezelő:  TOTH AND TOTH (UK) LTD. Magyarországi Fióktelepe.

3400 Mezőkövesd, Radnóti u. 2. 3 em. 3

 

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók, vásárlók, hírlevélre feliratkozók

A kezelt adatok köre: vásárlók, illetve regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím

Adatkezelés időtartama:

Termék kiszállítása

Regisztráció : Az érintett kérésére való törlés

Hírlevél küldésnél: Hírlevél lemondás

Számlázás: Számviteli törvények szerint

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

Telefon: 06-1-767-8200

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

Adattovábbítás célja : Termék kiszállítása

Megadott adatok: Név, cím, Telefonszám, tranzakciós összeg

Az adatokat a következő adatkezelőnek továbbítjuk.

Kiszállító futárcég

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél

- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

- személyes adatainak helyesbítését,

- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatai

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Technikai adatok.

A rendszer működése során technikailag rögzített adatok: a felhasználó számítógépének azon adatai, mely a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak az adatkezelő rendszere  automatikus eredményként rögzíti. Ezek az adatok személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével nem kapcsolhatók össze. Kizárólag az adatkezelő fér hozzá

A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

A weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t (követőkódot küldünk látogatónk számítógépére, amely révén böngészője egyesileg azonosítható lesz. A követőkódok a Google és Facebook által biztosítottak., felhasználásuk a Google Adwords és Facebook rendszerén keresztül történik.

Ezeket a követőkódokat csak a meglátogatás tényét és idejét tárolják, más információt a látogatóról nem.

Cookie alkalmazás céljai:

Analitika

Webhelyen történő követés

Remarketing

A Cookie-kat  böngésződben  tudod letiltani, kikapcsolni,

Hírlevél.

A honlap látogatóinak lehetősége van hírlevélre feliratkozni.

A feliratkozó hozzájárul, hogy a szolgáltató reklámjaival és egyéb küldeményeivel a megadott elérhetőségein megkeresse.

A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről.

Adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatósághoz  fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36-1-391-1400

e-mail:   ugyfelszolgalat@naih.hu

Web:  https://www.naih.hu/                             

Sérelemdíj

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Fontos megjegyezni, hogy a módosítás után az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és а sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy а kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Sérelemdíj igénylése esetén a keresetben a felperes köteles bizonyítani, hogy a sérelmet okozó magatartás valóban megvalósítja a személyiségi jogsértést, és azt az alperesként megjelölt személy követte el. A sérelemdíj mértéke tekintetében releváns körülmények bizonyítása a felperest terheli majd

 

Google+